Informacje o parafii

Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie

Szaradowo 9, 89-200 Szubin

Msze święte:
w niedzielę: 800, 1000, 1130

w święta zniesione:
według ogłoszeń parafialnych

w dni powszednie o 1700 tylko w adwencie (z wyjątkiem wotorków – 900)
Pozostała część roku w dni powszednie o 1800

Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą Św. 

Biuro Parafialne czynne w dni powszednie po Mszy Św.
Numer telefonu do Biura Parafialnego
796 704 976
52 384 84 08

Posługa sakramentalna w domach: na wezwanie lub w pierwszy piątek miesiąca od 900.

Miejscowości należące do parafii:
Ameryczka, Elizewo, Rzemieniewice, Słonawy, Suchoręcz, Suchoręczek, Szaradowo, Zalesie

Poradnictwo rodzinne – w Parafii p.w. Sw. Marcina w każdą III środę miesiąca o 1600.

W trudnym czasie epidemii koronawirusa szczególnie
pamiętajmy o modlitwie!

Parafia – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – jest organizatorem samej liturgii i nie ponosi odpowiedzialności za inne działania rodzin w związku z I Komunią, chrztem, zawarciem małżeństwa, jubileuszami, pogrzebem.

Rodziny składają pisemne deklaracje, iż dochowają wszelkich wymogów epidemicznych i w żaden sposób nie narażą Parafii na jakiekolwiek kary, a jeśli mimo wszystko zostały by takie nałożone, to wyłącznie same poniosą ich konsekwencje.

Numer konta bankowego Parafii:
Bank Pekao
91 1240 3493 1111 0010 9644 1182

NIP: 562-13-69-313
Regon: 040092086

Rada parafialna

Grupy parafialne