Ks. Piotr Renkel

Śp. Ksiądz Kanonik
Piotr Renkel
(1952-2015)

Urodził się 31 lipca 1952 roku w Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie przyjął w gnieźnieńskiej katedrze 4 czerwca 1977 roku. Jako wikariusz posługiwał na parafiach w Bydgoszczy, Mieścisku, Mogilnie oraz Orzechowie.

W latach 1990-2000 pełnił posługę proboszcza parafii w Lisewie Kościelnym. Tamtejsza parafia w okresie Jego duszpasterzowania obchodziła 700-lecie istnienia i 70. rocznicę konsekracji kościoła. Ks. Piotr organizował tradycyjne pielgrzymki i wielką troską otaczał biedne rodziny i dzieci.

W 2000r. objął urząd proboszcza w Parafii pw. Św. Mikołaja, Biskupa w Szaradowie. Funkcję tę pełnił do 2012 r. W szaradowskiej parafii Ks. Piotr wybudował nową plebanię, założył świetlicę środowiskową dla dzieci i bibliotekę, troszczył się o ubogich, rozpoczął renowację kościoła. Ten okres kapłańskiej posługi był też naznaczony poważną chorobą i cierpieniem.
25 marca 2011 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Bydgoszczy. We wrześniu 2012 r. ze względu na poważne problemy zdrowotne zdał urząd proboszcza. Ks. Piotr  przez kilkanaście lat był duszpasterzem myśliwych i kapelanem Bractwa Kurkowego.

Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Bydgoszczy w Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej. Tam udzielał się w różnych grupach duszpasterskich. Jeden z kapłanów powiedział kiedyś o Nim: to dobry i gorliwy kapłan. Takim człowiekiem był niewątpliwie śp. Ks. Piotr Renkel i takim Go zapamiętajmy w naszych wspomnieniach i zachowajmy w naszych sercach.