Przygotowanie do bierzmowania

Refleksja n.t chrześcijańskiego dorastania

W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania obowiązkowe jest uczestnictwo wg niżej przedstawionej tabeli.

Opuszczone Msze Św. i nabożeństwa należy zastąpić udziałem w innych Mszach Św. lub nabożeństwach w dni powszednie (dwa za jedną nieobecność) .
Niedzielne i świąteczne Msze Św. – obowiązek wynikający z Przykazań Bożych i Kościelnych.
Zagubienie wydanej kandydatowi karty na potwierdzenie uczestnictwa, należy natychmiast zgłosić. Zbyt późne zgłoszenie będzie równoznaczne z koniecznością odbycia dodatkowych nabożeństw i katechez.
Godz. spotkań/nabożeństw mogą ulec zmianie. Należy sprawdzić w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych. 

I piątki miesiąca spowiedź i Msza Św.
rekolekcje peregrynacyjne
(wg ogłoszeń)
 
 14 IX 1800  
 17 IX 1800  
 29 IX 1800  
 2 X 1800  
 7 X 1800  
 (co najmniej 3 razy)  nab. różańcowe
 środa   Nowenna do M.B.N.P. 
 piątek  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
 2 XI 1800  
 3 -8 XI (jeden raz)  zaduszki
 11 XI 1130  
 (co najmniej 3 razy)  roraty
 25 XI 1000  
 8 XII 1700  
 1 XII 1200  Odpust parafialny
   udział w pracach społeczn. w Parafii 
 8 X 1800  Msza Św.