Przygotowanie do I Komunii Św.

Wyjątkowa sytuacja epidemii powoduje, że przygotowanie dzieci do I Komunii świetej stało się zadaniem podejmowanym w domu.

Odnośnik do tekstów modlitw i pieśni na I Komunię Św. Plik można wyświetlić w przeglądarce, ale również można go pobrać i umieszczać w innych czytnikach, smartfonach lub tabletach.

Na pamięć dwie pieśni; Gdy Idziemy poprzez świat i Oto jest dzień.

Pozostałe teksty pieśni i modlitw uczmy czytać. Rachunek sumienia – pytania z modlitewnika. Proszę czytać z dziećmi i objaśniać pytania. Pytania związane z VI i IX przykazaniem bardzo oględnie, ogólnie…  Módlcie się z dziećmi codziennie. Korzystajcie również z modlitw transmitowanych przez radio i telewizję. Przykład wspólnej modlitwy będzie najlepszą katechezą.

Pomocą również jest zbiór rozważań „Jak dobrze przygotować dziecko do I Komunii Świętej” oraz zbiór refleksji pomocnych rodzicom w przygotowaniu do spowiedzi własnej jak i dzieci przygotowywanych do pierwszego takiego wydarzenia w ich życiu.