Przygotowanie do I Komunii Św.

W ramach przygotowania do sakramentu Eucharystii obowiązkowy jest udział w n.w. Mszach i nabożeństwach:

12  IX

Msza Św. dla dzieci – rekolekcje peregrynacyjne

7  X 1130

Nabożeństwo Różańcowe (min. trzykrotnie)

8 XII 

25 XI 1130 

Roraty (min. trzykrotnie)

I Komunia w 2019 r. – 2 VI