Przygotowanie do I Komunii Św.

Wyjątkowa sytuacja epidemii powoduje, że przygotowanie dzieci do I Komunii świetej stało się zadaniem podejmowanym w domu.

Odnośnik do tekstów modlitw i pieśni na I Komunię Św. Plik można wyświetlić w przeglądarce, ale również można go pobrać i umieszczać w innych czytnikach, smartfonach lub tabletach.

Na pamięć dwie pieśni; Gdy Idziemy poprzez świat i Oto jest dzień.

Pozostałe teksty pieśni i modlitw uczmy czytać. Rachunek sumienia – pytania z modlitewnika. Proszę czytać z dziećmi i objaśniać pytania. Pytania związane z VI i IX przykazaniem bardzo oględnie, ogólnie…  Módlcie się z dziećmi codziennie. Korzystajcie również z modlitw transmitowanych przez radio i telewizję. Przykład wspólnej modlitwy będzie najlepszą katechezą.

Pomocą również jest zbiór rozważań „Jak dobrze przygotować dziecko do I Komunii Świętej” oraz zbiór refleksji pomocnych rodzicom w przygotowaniu do spowiedzi własnej jak i dzieci przygotowywanych do pierwszego takiego wydarzenia w ich życiu.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU EUCHARYSTII

Parafia p.w. Św. Mikołaja Bp. w Szaradowie 2019/20

18 VI 1800 Msza Św.

20 VI 1100 katecheza

24 VI 1800 Msza Św.

11 VII 1100 katecheza

18 VII 1100 katecheza

25 VII 1100 katecheza

 8  VIII 1100 katecheza

15 VIII 1000 Msza Św.

22 VIII 1100 katecheza

29 VIII 1100 katecheza

2 IX 1630 próba liturgii 

5 IX 1100 katecheza

7 IX 1830 próba liturgii

9 IX 1830 próba liturgii

11 IX 1700  katecheza

12 IX 1000 spowiedź

Dzieci i opiekunowie uczestniczący w liturgii i katechezach nie mogą mieć objawów przeziębienia lub innych związanych z infekcją COVID-19.

Osoba(y) organizujące uroczystości zobowiązane są poinformować wszystkich swoich gości o tym, że uczestnicy nie mogą mieć objawów związanych z COVID‑19. W uroczystościach nie mogą brać udziału osoby zobowiązane do odbycia kwarantanny lub przebywające na leczeniu COVID-19”. Osoba organizująca w/w uroczystość jest zobowiązana do podpisania oświadczenia, że pośród jej gości nie ma w/w osób.