Na Anioł Pański biją dzwony,
niech będzie Maria pozdrowiona,

niech będzie Chrystus pozdrowiony...
Na Anioł Pański biją dzwony,
w niebiosach kędyś głos ich kona...

Składa się z trzech Zdrowaś Maryjo przeplatanych wersami biblijnymi opowiadającymi o ważnych wydarzeniach zbawczych.
Na przełomie XII i XIII w.  zwł. franciszkanie zaczęli propagować zwyczaj odmawiania kilku Zdrowaś Maryjo na wieczorny głos dzwonu – rozmaitych sygnaturek, którymi dawano znak gaszenia ogni we wszystkich obejściach. Stąd – chociaż nie tylko dlatego - zwyczaj odmawiania Zdrowaś Maryjo na dźwięk dzwonu.
Początkowo więc była to modlitwa wieczorna, w której proszono Chrystusa przez wstawiennictwo Maryi o spokój w nocy. Z czasem dodano uwielbienie dla tajemnicy Zwiastowania.  
W XIV w. zwyczaj ten był praktykowany prawie w całym Kościele. Wówczas to zaczęto odmawiać ją również rano na cześć Maryi jako Porannej Jutrzenki.
Roztropnie połączono świecką
czynność powtarzaną każdego dnia z podtrzymywaniem pobożności. A zarazem przezwyciężano zabobony lęk przed żywiołem ognia  i ciągle obecne pogańskie praktyki pokłonu słońcu. Sygnaturka przypominała o ważnym obowiązku zabezpieczenia ognia a zarazem o konieczności codziennej modlitwy.
W dobie rozmaitych wojen ta pobożnościowa praktyka nabrała również charakteru modlitwy o pokój.
Zwyczaj modlitwy południowej wprowadził Papież Kalikst III w XV w. nakazując trzykrotne w ciągu dnia dzwonienie na Pozdrowienie Anielskie, aby otrzymać pomoc Bożą podczas wojny z Turkami.         
Dzisiejsza forma modlitwy – a więc połączenie Zdrowaś z medytacją nad biblijnymi wydarzeniami – pochodzi z XVI w.
Na szczególne miejsce wyniósł modlitwę „Anioł Pański” Św. Jan Paweł II. Z wielką radością – jak sam podkreślił – kontynuował piękny zwyczaj jej odmawiania razem z pielgrzymami na Placu św. Piotra w każdą  środę, niedzielę i święto.
Na głos dzwonu z wieży kościelnej przerywano wszelką pracę, aby wznieść hymn pochwalno–błagalny do Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Panienki..  
W czasach, kiedy zegary stanowiły rzadkość, trzykrotne bicie dzwonów na Pozdrowienie Anielskie dzieliło dzień na trzy pory: rano, południe, wieczór. W obecnych czasach, gdy posiadanie zegarków jest powszechne, modlitwa staje się rzadkością….
Oby nasza modlitwa nie była jedynie od wielkiego dzwonu.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…

Oto ja, służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…

A Słowo stało się ciałem.
I mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave, Maria, gratia plena...

Ecce ancilla Domini,
Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave, Maria, gratia plena...

Et Verbum caro factum est,
Et habitavit in nobis.

Ave, Maria, gratia plena...

Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.