Modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja

Miłosierny Boże, wołamy o Twoją łaskę.
Za wstawiennictwem św. Mikołaja, biskupa,
czuwaj nad nami wśród
wszelkich niebezpieczeństw,
abyśmy mogli bez przeszkód
kroczyć drogą wiodącą do zbawienia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Zasado wiary, wzorcu pokory, nauczycielu wstrzemięźliwości,
ukazałeś się swojej trzodzie jako szczery obrońca Prawdy,
przez pokorę zdobyłeś wielkość,
a na drodze ubóstwa zdobyłeś bogactwo.
Ojcze, Arcykapłanie Mikołaju,
módl się do Boga Chrystusa, by wybawił dusze nasze.


Chwalebny św. Mikołaju szczególny mój obrońco, wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich tak duchowych jak i doczesnych, a szczególniej łaskę (w tym miejscu wymieniamy intencję w jakiej chcemy się modlić) jeżeli mi pomocną być ma do wiecznego zbawienia mego. Pomnij także, o chwalebny św. Biskupie, na najwyższego pasterza naszego, Papieża, na Kościół św. i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą zanurzeni w grzechy, wszystkich nieumiejętnością, błędem i kacerstwem oślepionych. Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się, wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw, aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej i najwyższego dawcy wszelkiego dobra. Amen.


Modlitwa do św. Mikołaja

Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba. Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, jak Ty mu służyłeś.  Amen.


Modlitwa   przez wstawiennictwo  Św. Mikołaja

 Św. Mikołaju, mój chwalebny i szczególny Patronie, zwróć ku mnie swe oczy z tego tronu światłości, w której radujesz się obecnością Bożą i wyproś mi u Pana potrzebne mi łaski, oraz pomoc w obecnych moich potrzebach tak duchowych, jak i doczesnych, a szczególnie łaskę …………………, by dopomóc mi do zbawienia wiecznego.

Pamiętaj także, Święty Mikołaju Biskupie, o naszym Ojcu Świętym, o Kościele Świętym, oraz o naszej Ojczyźnie.
Przyprowadź na właściwą ścieżkę zbawienia tych, którzy pogrążeni są w grzechach albo w ciemności niewiedzy, błędu czy herezji.
Pociesz zmartwionych, dopomóż tym , którzy są w potrzebie, wzmocnij małodusz-nych, obroń prześladowanych, wspomagaj chorych i spraw, by wszyscy doznali skutków Twej chwalebnej opieki u Najwyższego Dawcy wszelkiego dobra.
Amen.

Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Módl się za nami Św. Mikołaju.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, któryś Św. Mikołaja biskupa wsławił niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy uszli ognia piekielnego i od wszelkich niebezpieczeństw zostali wybawieni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.