Modlitwa o łaskę wytrwania w trzeźwości

Maryjo, Królowo Polski, Pani i Matko Moja. Tobie Twojemu potężnemu i nieustannemu wstawiennictwu zawierzam wszystkie swoje sprawy i wybory, których dziś dokonam.
Wyjednaj mi proszę laskę ciągłego nawracania się, wytrwania i wzrostu w dobrym, w tym co prowadzi do Boga, abym dziś i nigdy więcej nie sięgnął po alkohol (narkotyk, papierosa...) nie dopuścił do siebie żadnych złych, nieczystych, samolubnych myśli, osób oraz skutecznie unikał wszelkich okazji ku temu. Dopomóż mi wybierać jedynie to co jest wolą Twojego Umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa i Twoją. Amen

Trzy Zdrowaś Maryjo...