O błogosławieństwo na odnawianie kościoła i dla dobroczyńców

Wszechmogący Boże, Ojcze Miłosierdzia!

Ty przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa wszystko stworzyłeś i ustanowiłeś Go trwałym fundamentem swojego Królestwa.
Spraw, Boże, prosimy pokornie, abyśmy umocnieni darem Twojej odwiecznej mądrości mogli odnowić kościół – dom Boży dla chwały Świętego Imienia Twego, naszego pożytku doczesnego i dla  podtrzymania piękna dziedzictwa narodu polskiego.

Opieką swą chroń dzieło rąk naszych ojców i matek.
Nasza praca niech będzie miłością, czyny wielkie i czyny najmniejsze, a pomnażane piękno świątyni niech odzwierciedla wspaniałość wnętrza naszego.
Weź w Swą opiekę dobrodziejów dzieła tego.
Błogosław, Panie wszystkim, którzy włączają się w ten trud własną pracą, bądź ofiarą materialną. Łaska Twa niech wspiera ich.
Miej ich zawsze w Swojej pieczy, Stróżu i Sędzio człowieczy.
Dodawaj im sił nieustannie.
Niechaj z pełnymi naręczami dobrych czynów staną kiedyś u nieba bram.
Przez Syna Twego konanie, Dobry Boże, daj zmarłym dobroczyńcom zmartwychwstanie. Ze Świętymi, w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej im zdroje, by Tobie cześć w Niebiosach mogli nieść.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Św. Mikołaju, Patronie nasz, módl się za nami, którzy się do Ciebie o pomoc zwracamy.