Dożynkowa modlitwa dziękczynno-błagalna

Wszechmogący Boże, Ojcze Miłosierdzia i Panie Stworzenia!
Stając z dożynkowymi wieńcami radosnym Cię sercem, Panie wyznawamy, bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu za wszystkie dary z Bożej Ręki wzięte, za skarby wiary i pociechy święte, za trudy pracy i pracy owoce, za chwile sił, a nawet ciężkie niemoce.
Za spokój, zdrowie, za uśmiech szczęścia - przyjmij Panie dziękczynienia nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Zsyłaj, Dobry Boże, na nasze pola, lasy, łąki, ogrody życiodajny deszcz i promienie słońca. Chroń je przed nadmiernymi deszczami i szkodliwą suszą.
Oddalaj niszczycielską zarazę, ogień, grad i wichurę.
O Panie, uczyń z nas narzędzie Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy potrafili, nie tylko szukać pociechy, ale i pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tylko szukać miłości, ale i kochać.
Prosimy: dodawaj nam sił nieustannie, abyśmy dźwignęli świat ku Tobie. Nasza praca niech będzie miłością, czyny wielkie i czyny najmniejsze, aby zło dobrem zwyciężać, a co dobre przemieniać na lepsze.
Ucz nas szukać Twojej woli w każdej sprawie, w każdej doli.
Jak bliźnim służyć, naucz, jak miłością, prawdą żyć.
Panie, wiarę ojców, miłość matek i niewinność ratuj dziatek.
Boże, wejdź w rodziny nasze. Święty Pokój w każde wnieś poddasze.
Życia strzeż i zdrowia, i na straży stój sumienia.
Zespól miłością zwaśnionych w rozterce.
Niech z miłości Twojej słynie cały naród polski.
Prosim, słudzy, łask niegodni, wspomóż ze świętymi, w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje.
Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki.
Niechaj z pełnymi naręczami dobrych czynów staniem kiedyś u Twych niebios bram. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.