Modlitwa rodziców

Boże w trójcy jedyny,
z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci,
które do ciebie należą.
Prosimy za nimi, abyś miał je w swej opiece.
Boże, ojcze, strzeż życia naszych dzieci,
zachowaj je w zdrowiu,
broń od złych przygód,
aby bezpiecznie mogły rosnąć
na twoją chwałę i naszą radość.
Synu Boży, Jezu Chryste,
strzeż wiary naszych dzieci,
daj łaskę, aby były wierne Tobie
i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.
Duchu Święty Boże,
udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach
i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźniemu.
Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.
Boże, wspieraj nas, rodziców,
abyśmy słowem trafiali do serc dzieci,
a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia.
Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra.
Pobudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw,
niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie,
Boga Trójjedynego.

Amen.