Koronka do Świętej Rodziny

K: Boże werzyj ku wpomożeniu memu.

W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

K: Chwała Ojcu i Synowi…

W: Jak była na początku…

Na dużych paciorkach:

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.

Na małych paciorkach:

Jezu, Maryjo, Józefie – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Na koniec każdej dziesiątki:

Chwała Ojcu…