Ogłoszenia parafialne

na 1 Niedzielę zwykłą – 10 I 2021 r.

 1. Dzisiaj:
  –  wypominki roczne przed Mszą Św. o 800, 1000 i 1130.
  – można nadal pobierać pobłogosławione kadzidło i kredę do oznaczania naszych domów,
  – wspólne kolędowanie - śpiewanie kolęd i pastorałek o 1500 (zapraszam Mieszkańców Słonaw) i 1630 (zapraszam Mieszkańców Ameryczki i Rzemieniewic).
  Podczas nabożeństwa kolędowego:
  – obrzęd poświęcenia wody oraz wszelkich dewocjonaliów prywatnych (można przynieść wodę w buteleczkach do pobłogosławienia lub napełnić swoje pojemniki ze zbiornika kościelnego).  
   – udzielenie Sakramentu Namaszczenia Chorych wszystkim, którzy pragną przyjąć ten sakrament.
  Podczas tych nabożeństw kolędowych będziemy kwestować na dalsze prace renowacyjne naszej świątyni.
  Serdecznie dziękuję za wszelkie dotychczasowe ofiary. Przeprowadzane prace można wspierać wpłatami na konto Parafii: Bank PeKaO 91 1240 3493 1111 0010 9644 1182.

 2. 2. W przyszłą niedzielę wspólne kolędowanie: o 1500 zapraszam Mieszkańców Suchoręcza, o 16.30 zapraszam Mieszkańców Zalesia ul. Szubińska, Lipowa.
  23 I  So  o 1630 Zalesie ul. Spokojna nr. 1-9
  24 I  N  o 1500 Zalesie ul. Ogrodowa i Królikowska
  24 I  N  o 1630 zalesie ul. Spokojna 8
  30 I So o 1630 dla dzieci z Kl. III
  31 I  N  o 1500 Zalesie ul. Spokojna 6
  31 I  N  o 1630  - ogólne bez względu na adres, zwł. dla osób, które nie były wcześniej.

 3. Koszt wywozu śmieci z dużego śmietnika cmentarnego – 5570 zł.
  Roczny koszt wywozu śmieci gromadzonych w zbiornikach metalowych ok. 8500 zł. Do tych kosztów należy doliczyć opłaty za wodę oraz wynajem toalety na przełomie października i listopada.
  Opłaty pokładnego/pomnikowego nie zostaną podniesione w br. Proszę jednak o uregulowanie zaległości oraz opłacenie na min. 3 lata. Dziękuję tym wszystkim, którzy wywiązują się z należnych opłat.
  Prawdopodobnie w najbliższym czasie nastąpi zmiana dotycząca gromadzenia i wywozu śmieci cmentarnych (segregacja i składowanie biologiczne jest niesumienne i nie można tych odpadów wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem) oraz firmy obsługującej. Trud większości osób jest marnowany przez lekceważące postawy jednostek…

 4. W min. czasie zmarli: śp. Edmund Cieślewicz zam. dawniej w Suchoręczu, śp. Jan Melerowicz zam. w Zalesiu.


Ogłoszenia stałe:

 1. Osoba(y) organizujące uroczystości (Komunię, śluby, pogrzeby) zobowiązane są poinformować wszystkich swoich gości o tym, że uczestnicy nie mogą mieć objawów związanych z COVID‑19. W uroczystościach nie mogą brać udziału osoby zobowiązane do odbycia kwarantanny lub przebywające na leczeniu COVID-19. Osoba organizująca w/w uroczystość jest zobowiązana do podpisania oświadczenia, że pośród jej gości nie ma w/w osób.
 2. Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą Św. Seniorzy i chorzy w domach – I piątki od 900 do 1300.
 3. Posługa sakramentalna – w domach: na wezwanie lub w I Piątek miesiąca od 900.
  Namaszczenie Chorych podczas posługi sakramentalnej w I Piątki w domach, na życzenie w kościele lub wezwanie do chorego/umierającego wg uzgodnienia, podczas rekolekcji oraz w światowy Dzień Chorego.
 4. Bierzmowanie – co dwa lata a przygotowanie wg nowych wskazań EP Kl. 7 i  8 Szk. Plan będzie podawany w ogłoszeniach. Najbliższe w 2021 r.
 5. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa wg indywidualnych uzgodnień, procedury i przygotowanie należy rozpocząć min 3 mies przed planowanym terminem. Kurs Przedmałżeński prowadzony jest w dekanacie w adwencie i w Wlk. P.
 6. Poradnictwo rodzinne – w Parafii p.w. św. Marcina w każdą III środę miesiąca o 1600