Ogłoszenia parafialne

Na 2 Niedzielę zwykłą – 16 I 2022 r.

 1. Kolęda podobnie jak w ub.r. – nabożeństwa kolędowe w kościele.
  Msza Św. oraz śpiewanie kolęd i pastorałek.
  Msze Św. w int. poszczególnych grup oraz w int. indywidualnych złożonych przed Mszą Św. – proszę wcześniej wypisać na karteczkach i złożyć do koszyka przed żłóbkiem (w dzień kolędowy).
  Można przynieść dewocjonalia do poświęcenia. Można również przystąpić do Sakramentu Namaszczenia Chorych.
  Posługa kolędowa w domach jedynie na indywidualne zgłoszenie. Zgłaszać można do 25 stycznia.
  Ofiary z kolęd indywidualnych oraz wspólnych przeznaczone będą na drugi etap układania posadzki w kościele.
  Plan wspólnych nabożeństw kolędowych:
  16 I N 1600 Zalesie ul. Spokojna 8 i 6
  22 I So 1600 Ameryczka i Rzemieniewice
  23 I N 1600 Zalesie ul. Parkowa i Ogrodowa
  30 I N 1500 Elizewo i Suchoręczek
  Jeżeli komuś nie pasuje proponowany termin to można przyjść z inną grupą kolędową.

 2. Dziękuję za pomoc przy segregowaniu oraz przy załadunku śmieci cmentarnych. Odpady biologiczne, a zwł. ziemię doniczkową, liście, kwiaty składować obok śmietnika – po prawej stronie. Wszystkie inne odpady oraz biologiczne, których nie można oddzielić od elementów sztucznych dekoracji wrzucać do śmietnika. Przy grabieniu wokół grobów i na przejściach proszę nie zgarniać ziemi, a przede wszystkim oddzielać ziemię od liści, chwastów i pozostawiać ją wokół grobów czy na przejściach. Część osób tak dziwnie zagrabia, że duże ilości ziemi, piasku wyrzucane są do śmietnika….


Ogłoszenia stałe:

 1. Osoba(y) organizujące uroczystości (Komunię, śluby, pogrzeby) zobowiązane są poinformować wszystkich swoich gości o tym, że uczestnicy nie mogą mieć objawów związanych z COVID‑19. W uroczystościach nie mogą brać udziału osoby zobowiązane do odbycia kwarantanny lub przebywające na leczeniu COVID-19. Osoba organizująca w/w uroczystość jest zobowiązana do podpisania oświadczenia, że pośród jej gości nie ma w/w osób. Za ilość osób obecnych na liturgii pogrzebowej zarówno w kościele jak również na cmentarzu odpowiada rodzina zmarłego.
 2. Stanowisko Przewodniczącego zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw covid-19 Firm AstraZeneca i Johnson&Johnson – fragmenty.
 3. Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą Św. Seniorzy i chorzy w domach – I piątki od 900 do 1300.
 4. Posługa sakramentalna – w domach: na wezwanie lub w I Piątek miesiąca od 900.
  Namaszczenie Chorych podczas posługi sakramentalnej w I Piątki w domach, na życzenie w kościele lub wezwanie do chorego/umierającego wg uzgodnienia, podczas rekolekcji oraz w światowy Dzień Chorego.
 5. Bierzmowanie – co dwa lata; przygotowanie wg nowych wskazań EP Kl. 7 i  8 Szk. Plan będzie podawany w ogłoszeniach.
 6. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa wg indywidualnych uzgodnień, procedury i przygotowanie należy rozpocząć min 3 mies przed planowanym terminem. Kurs Przedmałżeński prowadzony jest w dekanacie w adwencie i w Wlk. P.
 7. Poradnictwo rodzinne – w Parafii p.w. św. Marcina w każdą III środę miesiąca o 1600