Ogłoszenia parafialne

na Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej – 5 IV 2020 r.

 1. Możliwe są zgromadzenia religijne do 5 os.
  Dotyczy to również liturgii pogrzebowych. Do tej liczby nie wlicza się osób odprawiających obrzędy oraz  - w przypadku pogrzebu - pracowników firm pogrzebowych.
  Msze Św. w naszym kościele będą odprawiane codziennie.
  Msze Św. za Parafian i Dobroczyńców oraz ocalenie naszych rodzin, narodu i świata przed chorobami. O Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.
  Intencje, które były rezerwowane na dni tego tygodnia zostają przeniesione na maj, czerwiec i lipiec - chyba, że ofiarodawcy chcą, aby pozostały bez zmian.
  Sugerowane rozwiązanie podyktowane jest tym, że:
  - ogromny limit osób mogących uczestniczyć liturgii,
  - by nikt z zamawiających intencje nie czuł się zobligowanym do opuszczania domu i udziału w liturgii,
  - by nie blokować miejsca innym osobom, jeśli samemu nie zamierza się przystąpić do Komunii św. Bywa czasem, że z grona obecnych na Mszy Św., do Komunii Św. przystępuje tylko jedna lub dwie osoby. W takiej sytuacji uczestniczmy w liturgiach transmitowanych przez media i poprzez akt Komunii Duchowej.
  Zachowujmy wszystkie zarządzenia i zalecenia władz państwowych, służb cywilnych i sanitarnych. Nie bagatelizujmy zagrożenia. Powstrzymujmy się od odwiedzania cmentarza. Pielegnację grobów, sadzenie kwiatków można odłożyć na później. Kran z wodą będzie zamknięty do czasu zniesienia obecnie obowiązujących zakazów w przemieszczaniu się.

 2. Sprawy pilne, zwłaszcza wezwania do umierającego, sprawy pogrzebowe załatwiać proszę telefonicznie.
 3. W Wielki Czwartek Msza Św. o godz. 1800 (do 5 osób),
  Adoracja do 2200.

 4. Liturgia Wielkiego Piątku:
  - adoracja od 700 do 2200,
  - 900 Droga Krzyżowa, (do 5 osób)
  - 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia, (do 5 osób)
  - 1800 liturgia Męki Pańskiej, (do 5 osób)

 5. Liturgia Wielkiej Soboty:
  - adoracja od 700 do 2200
  - nie ma święcenia pokarmów,
  - 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia, (do 5 osób)
  - liturgia Wigilii Paschalnej o 1900 (do 5 osób)
 6. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:
  - 700 rezurekcja (bez procesji), (do 5 osób)
  - pozostałe Msze Św. 1000 i 1400 (do 5 osób)

 7. Drugi dzień świąt Msze Św. o 1000, 1400 i 1700

 8. Na Msze Św. proszę, aby przychodziły tylko osoby, które przystąpią do Komunii Św.
  Zamiast święcenia pokarmów w kościele – modlitwa przed posiłkiem w domach z prośbą, by Bóg pobłogosławił nas i przygotowane pokarmy.
  Jeśli pozostały nam opłatki wigilijne – możemy spożyć je, ale bez dzielenia się – każdy swój kawałek. Tradycja opłatków wigilijnych wyrasta ze starochrześcijańskiego zwyczaju, kiedy to po każdej Eucharystii nieobecnym (którzy nie mogli uczestniczyć) posyłano błogosławione chleby na znak jedności, miłości, pomocy.

Ogłoszenia stałe:

 1. Komunikaty  władz państwowych w związku z zaistniałą sytuacją stanu epidemii.
 2. Komunikaty władz kościelnych w związku z wprowadzonymi restrykcjami sanitarnymi.
 3. Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą Św. Seniorzy i chorzy w domach – I piątki od 900 do 1300.
 4. Posługa sakramentalna – w domach: na wezwanie lub w I Piątek miesiąca od 900.
  Namaszczenie Chorych podczas posługi sakramentalnej w I Piątki w domach, na życzenie w kościele lub wezwanie do chorego/umierającego wg uzgodnienia, podczas rekolekcji oraz w światowy Dzień Chorego.
 5. Wizytacja biskupia – 8 VI 2020r.
 6. I Komunia w 2020 r. – 31 V.
 7. Bierzmowanie – co dwa lata a przygotowanie wg nowych wskazań EP Kl. 7 i  8 Szk. Plan będzie podawany w ogłoszeniach. Najbliższe w 2021 r.
 8. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa wg indywidualnych uzgodnień, procedury i przygotowanie należy rozpocząć min 3 mies przed planowanym terminem. Kurs Przedmałżeński prowadzony jest w dekanacie w adwencie i w Wlk. P.
 9. Poradnictwo rodzinne – w Parafii p.w. św. Marcina w każdą III środę miesiąca o 1600