Ogłoszenia parafialne

na 3 Niedzielę Wielkanocną – 11 IV 2021 r.

 1. Jutro rozpoczynamy prace konserwatorsko-malarskie ścian kościoła. Prace potrwają do końca maja.

 2. W minionym tygodniu został rozbudowany system wewnętrznego nagłośnienia kościoła.
   Dziękuję za pomoc w pracach elektrycznych.

 3. Współczesne nam ataki na chrześcijańskie dziedzictwo w naszej ojczyźnie usiłują kwestionować wartości, jakie przyniósł nam chrzest i jakie stanowią o naszej polskiej i chrześcijańskiej tożsamości. Tymczasem kultura to „uprawa” intelektu i ducha, bazująca na dziedzictwie poprzednich pokoleń, na tradycji, wartościach i wierze.
  W dziejach polskiego narodu trudno znaleźć ważniejszą datę od roku 966, pod którą kryje się fakt przyjęcia chrztu świętego przez Mieszka I, władcę państwa Polan.
  Niszczenie tego dziedzictwa jest usiłowaniem budowania nowego świata bez Boga. Niestety – po odrzuceniu Boga – zapanować może jedynie tyrania, która zwróci się przeciwko człowiekowi, zniewoli go i zniszczy. (abp Stanisław Gądecki,  14-04-2021)

 4. Parafia realizuje również program ekologiczny „Ziemia to wyspa zielona” Laudato Si w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Ladato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” dofinansowywanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W ramach tego programu zostaną przeprowadzone prace rewitalizacji łąki ogrodu przykościelnego wraz ze stawem.
  Projekt Caritas Laudato si jest odpowiedzią na wezwanie Papieża Franciszka oraz potrzebę budzenia ekologicznej wrażliwości. Promuje encyklikę Laudato si. Jak i dlaczego być eko!
  W ramach ekologii integralnej w latach 2019 – 2021 realizowany jest projekt “Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych” (skrót Caritas Laudato si). Powstał on jako odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka do troski o wspólny dom – ziemię, przekładając społeczną naukę Kościoła w zakresie ekologii integralnej na praktyczne działania.
  PROJEKT JEST REALIZOWANY W DWÓCH WYMIARACH.
  Pierwszym społeczno – edukacyjnym w lokalnych wspólnotach Caritas w 12 diecezjach poprzez Szkolne Koła Caritas, Centra Wolontariatu oraz Parafialne Zespoły Caritas.
  Została utworzona sieć 12 animatorów diecezjalnych, których zadaniem jest m.in. animacja konkursów grantowych (120 grantów rocznie) na społeczne ekoprojekty w ramach 7 obszarów tematycznych (ekologia integralna, woda, powietrze, żywność, klimat, nowa ekonomia, bioróżnorodność, lokalne kampanie). W realizowaniu tego zadania odbywają się także warsztaty lokalne dla liderów i wolontariuszy projektów ekologicznych oraz inne wydarzenia cykliczne np. obchody Niedzieli św. Franciszka.
  Elementem wspierającym oddolną aktywizację jest Ambasada mobilna Laudato si – wystawa mobilna, wraz z animatorem krajowym LS, która odwiedza parafie, szkoły oraz wydarzenia w całej Polsce.
  Drugim wymiarem jest ogólnopolska kampania cross mediowa w mediach tradycyjnych i elektronicznych na temat ekologii integralnej, na którą składają się spoty, wywiady, rozmowy z ekspertami, dodatki do prasy, materiały edukacyjne, aktywne media społecznościowe. Całość projektu jest wspierana poprzez działania uzupełniające: konferencję naukowe, wizyty studyjne, ekspertyzy i coaching specjalistów dziedzinowych.
 5. Życzę Wam, aby w przeżywanym okresie wielkanocnym, Wasze domy stały się szkołami modlitwy, w których będziecie mogli na nowo odkryć obecność Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech On napełni Wasze serca Swoimi paschalnymi darami: pokojem, nadzieją i radością.
  Z serca Wam błogosławię!  – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów polskich w czasie środowej audiencji generalnej.


Ogłoszenia stałe:

 1. Osoba(y) organizujące uroczystości (Komunię, śluby, pogrzeby) zobowiązane są poinformować wszystkich swoich gości o tym, że uczestnicy nie mogą mieć objawów związanych z COVID‑19. W uroczystościach nie mogą brać udziału osoby zobowiązane do odbycia kwarantanny lub przebywające na leczeniu COVID-19. Osoba organizująca w/w uroczystość jest zobowiązana do podpisania oświadczenia, że pośród jej gości nie ma w/w osób. Za ilość osób obecnych na liturgii pogrzebowej zarówno w kościele jak również na cmentarzu odpowiada rodzina zmarłego.
 2. Stanowisko Przewodniczącego zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw covid-19 Firm AstraZeneca i Johnson&Johnson – fragmenty.
 3. Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą Św. Seniorzy i chorzy w domach – I piątki od 900 do 1300.
 4. Posługa sakramentalna – w domach: na wezwanie lub w I Piątek miesiąca od 900.
  Namaszczenie Chorych podczas posługi sakramentalnej w I Piątki w domach, na życzenie w kościele lub wezwanie do chorego/umierającego wg uzgodnienia, podczas rekolekcji oraz w światowy Dzień Chorego.
 5. Bierzmowanie – co dwa lata a przygotowanie wg nowych wskazań EP Kl. 7 i  8 Szk. Plan będzie podawany w ogłoszeniach. Najbliższe 13 X 2021 r.
 6. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa wg indywidualnych uzgodnień, procedury i przygotowanie należy rozpocząć min 3 mies przed planowanym terminem. Kurs Przedmałżeński prowadzony jest w dekanacie w adwencie i w Wlk. P.
 7. Poradnictwo rodzinne – w Parafii p.w. św. Marcina w każdą III środę miesiąca o 1600
 8. Franciszkanie z Niepokalanowa zachęcają do podjęcia Kampanii Różańcowej, a także zapraszają na szerego wydarzeń w 2021 r.
 9. plakat  sztafeta