Plan sprzątania kościoła

2019 r.

styczeń – Ameryczka (za torami)
luty – Elizewo
marzec - Szaradowo, Zalesie ul. Wierzbowa
kwiecień – rodziny kandydatów do bierzmowania (kolejny rocznik)
maj - Szaradowo – Suchoręcz
czerwiec – rodziny dzieci do I Komunii Św.
lipiec - Słonawy Stare
sierpień - Słonawy
wrzesień - Słonawki
październik - Suchoręcz – (Krakowska)
listopad - Suchoręcz ( odc. G. Spławskiego)
grudzień - Suchoręcz – wieś