Obrzęd wieczerzy wigilijnej

Zacznijmy naszą wieczerzę w Imię Boże:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.

A teraz wsłuchajmy się w ewangelijny opis opowiadający o narodzeniu Pana Jezusa.

 

Z Ewangelii wg Św. Łukasza:

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ po-chodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania». Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.”

Oto Słowo Boże.

Chwała Tobie Panie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz…

Odmówmy teraz modlitwę Anioł Pański:
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna…

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się ….

Oto ja, służebnica Pańska.

Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

Święta Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało.

I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

Święta Maryjo...

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, nasz Ojcze, wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
Dobry Boże, dziękujemy Ci za kolejny miniony rok i za to, że znowu możemy zasiadać do wigilijnego stołu.
Przepraszamy za nasze zaniedbanie, słabości i uczynione zło.
Polecamy Ci wszystkie nasze dzienne sprawy: radości, trudy, osiągnięcia cierpienia i kłopoty.

Za wszystkie dary, z Twojej ręki wzięte, za skarby wiary i pociechy święte,
za trudy pracy i pracy owoce, za chwile sił i ciężkie niemoce,
za spokój, walki, zdrowie i choroby, za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby,
i za krzyż ciężki na barki złożony niech będzie Jezus Chrystus pochwalony.

Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb - opłatek, owoc ziemi i ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzisiaj przy stole, podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twego Słowa staje się Twoim Ciałem podczas każdej Mszy Św.
Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem, dzielić się z innym miłością, życzliwością i pokojem.
Obdarz, więc nas wszystkich Twoim pokojem – błogosławieństwem.

Prosimy Cię: udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Obdarz także naszych sąsiadów, krewnych, przyjaciół i znajomych pokojem – błogosławieństwem tej nocy.
Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz Dobrą Nowiną tej świętej nocy i umocnij swoją łaską.
Prześladowanych za wiarę chrześcijan wyzwól i obdarz wolnością.
Miej nas wszystkich w swojej opiece Stróżu i Sędzio człowieczy.
Niechaj prawa wigilijnej wieczerzy rządzą światem dzisiaj i przez cały rok.
„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrych rządach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę, swą siłą”
– Panie Stworzenia spraw, abyśmy byli zdrowi i na przyszły rok wszyscy znów mogli dzielić się wigilijnym chlebem.
Na cały rok powierzmy się opiece Najświętszej Maryi Pannie, Matce Bożej – najlepszej Matce: Pod Twoją obronę uciekamy się..

Pomódlmy się za naszych bliskich zmarłych:

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

A Światłość wiekuista…

Pobłogosław Panie Boże, nas i te dary, które z Twej hojności spożywać mamy oraz tych, którzy je przygotowali. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego, dzisiaj nam narodzonego. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie...

Podzielmy się teraz chlebem – opłatkiem i złóżmy sobie życzenia...
Niech wzajemna miłość będzie najlepszym życzeniem świątecznym...

Po złożeniu życzeń, zanim zostaną podane do stołu gorące potrawy, można zaśpiewać jedną kolędę (np. Bóg się rodzi, Wśród nocnej ciszy lub inną).