Wielki Post 2018

Rozpoczynamy Wielki Post jako czas Przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy, które są zwieńczeniem Świętego Triduum Odkupienia. Podejmujemy tę niemodną, lecz kryjącą w sobie wielką moc, praktykę ascezy na pamiątkę pobytu Pana Jezusa na pustyni, miejscu odosobnionym, gdzie modlił się i praktykował post pokarmowy zanim rozpoczął swoją publiczną działalność zmierzającą poprzez słowa, znaki, cuda, a później mękę krzyż i największy z cudów – zmartwychwstanie – do zbawienia ludzkości.

Czytaj więcej: Wielki Post 2018