NIEDZIELA 21 IV

 900 + Katarzyna, Stanisław, Tadeusz, Emilia Kopocińscy

1100 + Helena i Wacław Janiccy, Stefania Kotolińska, Zofia i Zdzisław Ciesielscy

PONIEDZIAŁEK 22 IV

1800 + Wojciech Prybiński – int. od brata Leszka z rodziną

WTOREK 23 IV

1730 + Wojciech Prybiński – int. od firmy pogrzebowej „Olszewska-Snopek”

ŚRODA 24 IV

1800 + Mieczysław Przybylski – int. od Parafii

CZWARTEK 25 IV

Nie ma Mszy Św.

PIĄTEK 26 IV

1800 + Zofia Pyszczyńska – int. od wnuka Mariusza z rodziną

1845 + Wojciech Prybiński – int. od siostry Violetty z rodziną

SOBOTA 27 IV

1500 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo dla Teresy i Mariana Borowiak w 50. rocz. małżeństwa

1600 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo dla Heleny i Józefa Ruszkowskich w 50. rocz. małżeństwa

1800 w pewnej intencji

NIEDZIELA 28 IV

 900 za Parafian i Dobroczyńców

1100 + Jadwiga, Henryk Maksymiak, Agnieszka, Władysław, Stanisław Ulatowscy, Małgorzata Woźniak

Ozdobny szlaczek separujący treść.
Strona internetowa do użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej Parafii p.w. Św. Mikołaja Bp. w Szaradowie.
Wszystkie dane osobowe znajdujące się na stronie umieszczone zostały na podstawie prawa lub zgody osób, których dane dotyczą.