Pomoc z budżetu Starostwa Powiatowego w Nakle:

2014 r. na prace dekarskie dachu nawy głównej kościoła – 8.300

2016 r. prace dekarskie wieży kościoła – 10.000

2017 r. prace konserwatorskie wyposażenia ruchomego – 10.000

2019 r. prace konserwatorskie przy wystroju malarskim stropu nawy głównej kościoła – 10.000 zł.