Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami.
Święta Boża Rodzicielka,
Matko naszego Pana i nasza Matko!
W wiarę ojców zasłuchani,
prosimy, abyś przyszła nam z pomocą
i znów dokonała cudu nad Wisłą…
Uproś nam Święte Boże zmiłowanie.
Połącz w jedną drogę wiele dróg.
Oddal waśnie, głód, zarazę, wojny.
Niech w Polsce zło zanika i przemiana się dokona.
Wyniszcz złe rady, wykorzeń zdrady.
Zespól miłością zwaśnionych w rozterce.
Niech z miłości Twojej słynie cały naród polski.
O, przeżegnaj nasze prace, trudy.
Niechaj w domach naszych mieszka święta zgoda,
niechaj je omija każda zła przygoda.
Niech i Kościół święty, dzieło Twego Syna,
u Bożego tronu wspiera Twa przyczyna.
Święty Józefie Opatrznościowy Stróżu Św.
Rodziny miej w opiece Kościół Chrystusowy i nasze rodziny.

Amen