Spis proboszczów Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Mikołaja Bp. w Szaradowie

 1. ks. Tomasz Szamulski 1633  
 2. ks. Mikołaj Maraszkowic 1668-1684  
 3. ks. Michał Wysocki 1704  
 4. ks. Adam Lipiewski 1720-1755  
 5. ks. Józef Gruzmacher 1755-1789  
 6. ks. Jan Koszutowski 1789-1819  
 7. ks. Jan Komasiński 1819-1822  
 8. ks. Kazimierz Gólczewski  1822-1862  
 9. o. Hilary Śliwiński 1850-1861 ostatni przeor Klasztoru Karmelitów w Kcyni. Zmarł w parafii Szaradowo, pochowany w kryptach kościoła p.w. WNMP w Kcyni 
10. ks. August Kampf     
11. ks. Leon Kittel    
12. ks. Aleksy Radecki 1862-1886  
13. ks. Franciszek Hoffmann 1887-1913 pochowany przy kościele w Szaradowie
14.  ks. Stefan Schoenborn  1911-1912   
15. ks. Józef Erdmann  1912   
16. ks. Leon Płotka 1913-1914  
17.  ks. Stefan Rudnicki  1914-1935  pochowany przy kościele w Szaradowie
18.  ks. Jan Nepomucen Opieliński  1914    
19.  ks. Alojzy Gotowicz     
20.  ks. Piotr Koczorowski     
21. ks. Leonard Kaczyński    
22. ks. Maksymilian Perski 1936-1961 administrator, w okresie II wojny światowej więzień w obozie koncentracyjnym w Dachau. Po wojnie wrócił do Szaradowa
23. ks. Stefan Weretczuk  1945-1946   
24. ks. Stanisław Kubicki 1961-1970 pochowany przy kościele w Szaradowie
25.  ks. Franciszek Resiak  1970-1975   
26.  ks. Włodzimierz Kowal  1975-1978   
27. ks. Ignacy Mączyński 1978-1980  
28.  ks. Michał Kudłacik  1980-1991   
29. ks. Kazimierz Czynsz 1991-1996  
30. ks. Jerzy Witkowski 1996-1997  
31. ks. Witold Chmielewski 1997-2000  
32. ks. Piotr Renkel 2000-2012  
33.  ks. Roman Jakubowski   2012-2013   
34.  ks. Paweł Kowalski  2013   

 opracował: Emil Marosz