Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2021
oraz
Wielka Nowenna Różańcowa

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 1. Odmawianie codziennie przynajmniej jednej tajemnicy różańca połączonej z rozważaniem,
 2. odmawianie tej tajemnicy, która została powierzona przy "zmianie tajemnic",
 3. zmiana tajemnic każdego pierwszego dnia miesiąca o jedną do przodu (porządek tajemnic: radosne, światła, bolesne, chwalebne tak jak biegło życie Jezusa)
 4. częste przystępowanie do sakramentów świętych,
 5. rozwijanie wewnętrznego nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny,
 6. pozostawanie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za Różę (zelatorem), zgłoszenie ewentualnej rezygnacji z przynależności do Róży.

Obowiązki osoby odpowiedzialnej za Różę (zelatora):

 1. Kontakt z członkami Róży;
 2. zbieranie, spisywanie i wysłanie członkom róży intencji na dany miesiąc,
 3. czuwanie, aby wiadomo było w jakim porządku i komu w danym miesiącu przypada konkretna tajemnica;
 4. zapewnienie, aby wiadomo było, że modlitwa jest odmawiana, reagowanie, gdy z daną osobą długo nie ma  kontaktu;
 5. czuwanie, by Róża posiadała pełny skład – 20 osób;
 6. stała łączność między Różą a pasterzem wspólnoty.

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec:

Zostały one dane przez Niepokalaną Matkę bł. Alanowi de Rupe.

 1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
 2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
 5. Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.
 6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani.
 7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
 8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
 9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
 10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
 11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.
 12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
 13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
 14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi - prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

Odpusty dla członków Żywego Różańca

Jest również możliwość uzyskania odpustu zupełnego, którego – na mocy Indultu Stolicy Apostolskiej z dn. 25 października 1967 r. – udziela się członkom Żywego Różańca:

w dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca,
w Uroczystość Bożego Narodzenia – 25.12,
w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego,
w Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02,
w Uroczystość Zwiastowania – 25.03,
w Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15.08,
we wspomnienia Matki Bożej Różańcowej – 7.10,
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi – 8.12.

Warunkami uzyskania odpustu jest: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa wg intencji Ojca św. i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Akt ofiarowania siebie Matce Bożej:

Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca świętego, biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę. Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich, teraz i w godzinę śmierci mojej, wspierała mnie swoją pomocą.
Amen 

Kilka słów o różańcu