4 Niedziela Wielkiego Postu – 19 III 2023 r.

  1. Nabożeństwa pasyjne w tym tygodniu: Droga Krzyżowa w piątek o 1630 (bez Mszy Św.) i po wieczornej Mszy Św. Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę po Mszy Św. popołudniowej – ok. 1540.
   We wtorek po wieczornej Mszy Św. Nabożeństwo Różańcowe wg siedmiu boleści Matki Bożej.
   W dniu dzisiejszym po Gorzkich Żalach wielkopostna adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 2000. Podczas adoracji możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty.

  2. W wejściu do kościoła można nabywać palmy wielkanocne przygotowane przez Parafialne Koło Caritas – (20 zł. szt.)
   Do oznaczonej skarbony pod chórem zbieramy ofiary na dekoracje Grobu Pańskiego.

  3. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje szkolne dla uczniów szkół podstawowych.
   O godz. 1000 Msza Św. dla Kl. O-IV, o 1130 dla Kl. V-VIII.
   Plan : poniedziałek-wtorek-środa
   800 (do ok. 1000) Kl. V-VIII;
   1100 (do ok. 1300) Kl. 0-IV.
   Poza tym dodatkowe zajęcia dla Klas sakramentalnych (I Komunia i Bierzmowanie).
   Kl. VII i VIII we wszystkie trzy dni o 1600.
   Kl. III i IV zostają na ok. pół godziny dłużej (do 1330).
   Klasy VII rozpoczną trzyletnie przygotowanie do Bierzmowania (2023-2025).
   Jeżeli ktoś uczęszcza do szkoły, która udostępnia dni wolne na rekolekcje w innym terminie niż 20-22 III to proszę brać udział w rekolekcjach w parafii, która prowadzi katechezę w danej szkole.
   Proszę o kontakt osoby, które chciałyby przygotować wypieki na poczęstunek dla dzieci podczas rekolekcji (na 20, 21 i 22 III).

  4. Zakończyliśmy część prac instalacyjnych (ułożenie przewodów, montaż oświetlenia zwykłego oraz ewakuacyjno-awaryjnego) w wieży kościoła (klatka schodowa i korytarze). Zostały również zamontowane dwa kolejne reflektory w nawie głównej (doświetlenie punktowe chrzcielnicy oraz instrumentu organowego). Naprawiona została sterownia dzwonów. Dziękuję osobom, które wykonały te prace. Zakończone zostały również prace kamieniarskie w korytarzach przed zakrystią i przed salką. Koszt (koszt materiałowy: ok. 3300 zł, praca gratis).

  5. Dziękuję za pomoc pracach w sprzątaniu kościoła oraz zieleńców w min. tygodniu.

  6. W poniedziałek Uroczystość Św. Józefa (przeniesiona z dnia dzisiejszego ze względu na IV Niedzielę Wlk. Postu). Msze Św.: wieczorem o 1800 oraz w ramach rekolekcji szkolnych: o 800 oraz 1100.

  7. W naszej Parafii powstaje schola (chórek) dziecięca. Prosimy o zgłaszanie dzieci, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności śpiewu oraz razem wspomagać liturgię w naszym kościele.

  8. W sobotę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia.
   Tego dnia można ponowić zobowiązania duchowej adopcji, zobowiązania trzeźwościowe, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.
   Modlitwa różańcowa 20 min. przed każdą Mszą Św.
   Msze Św. o 1000 i 1130. Wieczorna Msza Św. w ramach V niedzieli Wlk. Postu.
   Na Mszę Św. o 1130 zapraszam kandydatów do Bierzmowania z Kl. VIII oraz ze szkół ponadpodstawowych.
   Na Mszę o 1000 zapraszam dzieci pierwszokomunijne.
   O 1900 czuwanie modlitewne: modlitwa różańcowa, pieśni, medytacje. Czuwanie poprowadzi powstająca w naszej parafii Małżeńska Grupa Modlitewna.

  9. W czwartek nie będzie Mszy Św.

  10. Polecam uwadze, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, dwa rozważania o sakramentach i modlitwie oraz o pozdrowieniach chrześcijańskich, zamieszczone w dziale „Katechezy i konferencje” strony internetowej parafii.

Separator

Ogłoszenia stałe:

 1. Osoba(y) organizujące uroczystości (Komunię, śluby, pogrzeby) zobowiązane są poinformować wszystkich swoich gości o tym, że uczestnicy nie mogą mieć objawów związanych z COVID‑19. W uroczystościach nie mogą brać udziału osoby zobowiązane do odbycia kwarantanny lub przebywające na leczeniu COVID-19. Osoba organizująca w/w uroczystość jest zobowiązana do podpisania oświadczenia, że pośród jej gości nie ma w/w osób.

 2. Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą Św. Seniorzy i chorzy w domach – I piątki od 900 do 1300.

 3. Posługa sakramentalna – w domach: na wezwanie lub w I Piątek miesiąca od 900. Namaszczenie Chorych podczas posługi sakramentalnej w I Piątki w domach, na życzenie w kościele lub wezwanie do chorego/umierającego wg uzgodnienia, podczas rekolekcji oraz w światowy Dzień Chorego.

 4. Bierzmowanie – co dwa lata; przygotowanie wg nowych wskazań EP Kl. 7 i  8 Szk. Plan będzie podawany w ogłoszeniach.

 5. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa wg indywidualnych uzgodnień, procedury i przygotowanie należy rozpocząć min 3 mies przed planowanym terminem. Kurs Przedmałżeński prowadzony jest w dekanacie w adwencie i w Wlk. P.

 6. Poradnictwo rodzinne – w Parafii p.w. św. Marcina w każdą III środę miesiąca o 1600.

 

Ozdobny szlaczek separujący treść.
Strona internetowa do użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej Parafii p.w. Św. Mikołaja Bp. w Szaradowie.
Wszystkie dane osobowe znajdujące się na stronie umieszczone zostały na podstawie prawa lub zgody osób, których dane dotyczą.