Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest parafia pw. Św. Mikołaja w Szaradowie ; Proboszcz: ks. Paweł Kowalski.
 2. Inspektorem ochrony danych Parafii jest ks. Mateusz Nowak, Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ul. Świętej Trójcy 26, 85-226 Bydgoszcz, tel. 52 385-88-22 (900-1300 od poniedziałku do piątku); e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 1 Dane podane w kancelarii parafialnej

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do udzielenia sakramentów i sakramentaliów oraz innych czynności wynikających z prawa kanonicznego, zarówno powszechnego, jak i partykularnego, oraz prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Podstawy przetwarzania danych w poszczególnych przypadkach wyjaśnia administrator na podstawie art. 7 Dekretu, najczęściej jest to prawny obowiązek administratora.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kuria diecezjalna w Bydgoszczy.
 4. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a taka potrzeba wynikać będzie z przepisów prawa, to dane te będą odpowiednio zabezpieczone. Sposób zabezpieczenia będzie wskazany podczas rozstrzygnięcia poszczególnych przypadków i podany Pani/Panu do wiadomości.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z prawa kanonicznego, zarówno powszechnego, jak i partykularnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 2 Dane z monitoringu

 1. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parafii oraz zabezpieczenia mienia Parafii.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Parafii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w §2 pkt 1. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Parafii.
 3. Lista miejsc objętych monitoringiem: teren wokół plebanii w odległości 20 m, teren wokół kościoła parafialnego w odległości 20 m oraz całe wnętrze kościoła parafialnego, teren cmentarza oraz obszar wokół niego w odległości 20 m.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od daty nagrania, a potem zostaną usunięte;    
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z RODO.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.