Panie, kochamy się i dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie.
Nasza miłość czasami błądzi.
Prosimy Cię o pomoc w dotrzymywaniu naszych zobowiązań:
uczciwości, wierności i wzajemnego odnajdywania siebie.
Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były wyrazem małostkowości czy egoizmu.
Nie broń nas przed trudną miłością,
ale przestrzegaj kiedy wystawiamy na próbę Twą cierpliwość.
Tobie ofiarujemy nasz zapał, 
siłę naszej miłości, 
świadectwa naszego małżeńskiego powołania.
Wyznajemy, że jesteśmy mocni wiarą naszą w Ciebie, który jesteś Miłością.
We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci.
Matko Boża i Matko Nasza, chcemy żyć,
wzorując się na Twym całkowitym posłuszeństwie wobec woli Ojca,
Tobie powierzamy naszą miłość,
niech każdy jej gest będzie odbiciem wieczności.
Wyjednaj nam moc Ducha Świętego,
kiedy poczujemy się zmęczeni i osamotnieni.
Bądź zawsze blisko nas, o Matko!

Amen!