Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Abyśmy poprzez miłość potrafili być dla siebie darem - Dopomóż nam Boże
Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach -
Aby nasza miłość wciąż dojrzewała, a my byśmy czuli się za nią odpowiedzialni -
Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie, a żyli dla współmałżonka -
Abyśmy „bycia jednym ciałem” nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili je przeżywać w czystości -
Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo -
Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością -
Abyśmy się wzajemnie nie oskarżali -
Abyśmy obdarzali się zaufaniem -
Abyśmy starali się wzajemnie zrozumieć -
Aby uczciwość małżeńska pozwalała nam unikać „cichych dni” -
Aby nasze dialogi wspierały między nami komunię -
Abyśmy nie szukali w swych relacjach jednostronnych racji -
Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga -
Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie wzajemnie -
Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami -
Abyśmy dostrzegali to co jest w nas dobre i umieli za to dziękować -
Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie wspierali się w pracy nad nami -
Aby nie zabrakło nam odwagi i zapału do codziennej wspólnej modlitwy -
Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył -
Aby nasz dom był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności -
Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości -
Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana -
Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus -
Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas przed oziębłością względem Boga, współmałżonka i bliskich -
Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia -
Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

M. Boże, Ty powiedziałeś "niedobrze być człowiekowi samemu" i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom Swojego wszechmocnego wsparcia i prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.
Ż. Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.
Módlmy się: Boże, Wiekuista Miłości, Ty na początku stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją harmonią i jednością.. Spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach i gestach naśladowali Ciebie, swego Stwórcę, obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nie walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza «od początku» i miłuje «do końca».

Amen.