Modlitwa św. Jana Pawła II

Matko dobrej przemiany!
Stajemy przed Tobą w całej prawdzie i błagamy Cię: uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy,
że jako dzieci Narodu możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Ciebie. Nie pomoże nam nikt z zewnątrz.
Musimy dźwignąć się sami. W sobie musimy znaleźć siłę do głębokiej moralnej odnowy Narodu.
Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą.
Maryjo, uratuj każdego człowieka w Polsce dla Chrystusa.
A na okup za tę wielką łaskę przyjmij nas wszystkich, oddanych Tobie, w macierzyńską niewolę miłości.
Dajemy Ci całkowite prawo posługiwania się nami, aby uratowani byli wszyscy nasi bracia,
aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie była ona królestwem Twoim i Twojego Syna.
Amen.

Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski,
abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem.
Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.
Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.
Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Amen.