Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Rodzin, powierzam Ci dziś na nowo moją rodzinę.

Spraw Matko, niech mój dom upodobni się do Twojego domu w Nazarecie. Niech zamieszkają w nim: szczera pobożność, miłość wzajemna, pokój i wszelkie dobro.

Uproś nam łaskę wytrwania w wierze, w wierności przykazaniom Twojego Syna i całkowite poddanie się Najświętszej Woli Ojca Niebieskiego.

Zachowaj nas od głodu, chorób, nieszczęść, zwłaszcza plagi pijaństwa. Otwórz nasze serca na potrzeby bliźnich, a nasze oczy i usta zamknij na zło.

Rozpal nasze serca prawdziwą miłością do Ojczyzny. Spraw Matko, aby w mojej rodzinie i parafii było jedno serce i jeden duch, abyśmy wszyscy stanowili jedno.

Amen.