Modlitwa o uproszenie łask przez wstawiennictwo bł. Księdza Michała Sopoćki

Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś sługę swego Ks. Michała Sopoćko apostołem Twego nieograniczonego Miłosierdzia i żarliwym czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia. Spraw, abym dla rozsławienia Twego Miłosierdzia i rozbudzenia ufności w Twoją ojcow-ską dobroć, otrzymał(a) łaskę... za jego wstawiennictwem, o którą Cię proszę, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz ..... Zdrowaś Maryjo..... Chwała Ojcu .....

Błogosławiony Michale módl się za nami.