Modlitwa o uproszenie łask przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny

O Jezu, któryś świętą Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego,  racz za jej wstawiennictwem,  jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski ………………, o którą Cię proszę.

Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia,  ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb,  które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Święta Siostro Faustyno módl się za nami.