Skład Rady Parafialnej

ks. Proboszcz - przewodniczący
Ewa Wesół – sekretarz, kronikarz

Rada Duszpasterska

Magda Jęziorowska,
Urszula Milik,
Henryk Sowa

Rada Ekonomiczna

Paweł Woźniak,
Tadeusz Olejniczak,
Zygmunt Majchrzak,
Janusz Milik,
Grzegorz Spławski,
Radosław Wciseł,
Sławomir Buksa.