Parafia p.w. Św. Mikołaja Bp w Szaradowie od 2021 roku uczestniczy w ogólnopolskim programie Caritas Polska  „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

laud logoW ramach tego projektu realizujemy zadanie zatytułowane „Ziemia to wyspa zielona”
Obszarem działania Parafialnego Zespołu Caritas w Szaradowie jest teren wiejski. Na przestrzeni lat zaobserwować mogliśmy, że współczesne rolnictwo coraz częściej opiera się na intensywnych metodach. Gospodarstwa rolne opierają się na niewielkiej liczbie wysoce produktywnych upraw, które doprowadziły do znacznej utraty różnorodności biologicznej. Zmiany o charakterze produkcyjnym we współczesnym rolnictwie, polegające m.in. na stosowaniu monokultur uprawowych, spowodowały zmiany w krajobrazie wiejskim. Spotęgowane użytkowanie ziemi na rzecz uzyskania większych plonów przyczyniło się do eliminacji ze środowiska wiejskiego na przykład łąk kwietnych, miedz i poboczy będących "dywanami kwietnymi" i rajem dla zwierząt. Łąki kwietne, tradycyjne miedze, na których rosły maki, chabry, rumianki itp., przydomowe ogródki kwietne, które stanowiły schronienie i stwarzały miejsce do życia wielu gatunkom zwierząt przestały istnieć.

Nagminne stosowanie chemicznych oprysków, niedostatek terenów zielonych, łąk kwietnych wpływa na zmniejszanie się populacji małych ssaków, gadów, płazów, owadów, oraz zapylaczy, w tym pszczół, które zbierając pyłek pełnią pożyteczną rolę w ekosystemie. Ponadto uniemożliwia rozwój kwietnych roślin polnych, które w dobie intensywnego użytkowania pól znikają z rolniczego krajobrazu. Albert Einstein powiedział, że gdyby znikły wszystkie pszczoły, ludzkość nie przetrwałaby czterech lat... Dlatego chcemy propagować wśród społeczności lokalnej ochronę i przywracanie bioróżnorodności. Uświadomić, że przez tak natężone eksploatowanie ziemi, kosztem środowiska, niszczy się i zabija nie tylko świat roślin i zwierząt, ale także nas i nasze rodziny. "Czyńcie sobie Ziemię poddaną" (Rdz 1, 28). Bóg postawił człowieka w pozycji dominującej, nie oznacza to, że mamy prawo do bezlitosnej eksploatacji natury . To znaczy, że ponosimy odpowiedzialność za otaczający nas świat, że musimy mądrze zarządzać zasobami naturalnymi, opiekować się i troszczyć o Ziemię i niższe gatunki życia. Z uwagi na powyższe chcemy pokazać, że warto stworzyć łąkę kwietną, która sprzyjają owadom, gromadzi wodę deszczową, a także zapobiega nagrzewaniu się gleby.

Częściowo zostanie usunięty osad denny i polepszony stan techniczny stawu, w jego naturalnych granicach. Zachowamy część znajdującej się w nim roślinności. Ponadto nastąpi montaż budek lęgowych dla ptaków, budowa z materiałów z odzysku siedliska – hotelu dla owadów oraz jego montaż. Dzięki powyższym działaniom stworzymy miejsce do rozmnażania i schronienie dla małych ssaków, gadów, płazów, owadów, oraz zapylaczy, w tym pszczół, które zbierając pyłek pełnią pożyteczną rolę w ekosystemie. Damy możliwość rozwoju kwietnych roślin polnych, które w dobie intensywnego użytkowania pól znikają z rolniczego krajobrazu.

Wartością dodaną będzie wzbogacenie estetyki lokalnego krajobrazu dzięki dużemu zróżnicowaniu barw kwitnących kwiatów.

Łąka jest odporna na suszę, praktycznie nie wymaga dodatkowego podlewania, gdyż rośliny tworzące kwietne łąki mają nawet 25 razy głębsze korzenie i lepszą zdolność wchłaniania wody niż trawnik. Ponadto złożony system korzeniowy roślin wiąże wodę deszczową w glebie, zatrzymując wilgoć dłużej niż trawnik, dodatnio wpływa na bilans wód gruntowych.

Mamy nadzieję, iż tymi działaniami  zachęcimy innych  do działań proekologicznych.